Plaatsen demonstratiemodel

Uw klant wil graag het product ‘live’ zien voordat er wordt overgaan tot aanschaf. Hierdoor zijn demonstratiemodellen van groot belang voor elke dealer. Een demonstratiemodel staat bij voorkeur jaarrond gepresenteerd op de winkelvloer.

Model kiezen

Op het tuincentrum wordt vaak gekozen voor het plaatsen van één of meerdere demonstratiemodellen uit het assortiment tuinkassen. Er zijn diverse factoren die bepalend zijn voor de keuze van een demonstratiemodel, zoals de vraagbehoefte, locatie en doelgroep. Of wees onderscheidend en kies voor één van de noviteiten!

Beleving

De consument verlangt meer dan een kaal demonstratiemodel: de kas moet worden ‘beleefd’. Voor een juiste inrichting van de kas biedt Royal Well verschillende handige accessoires, zoals tafels, raamopeners, schermdoeken, etc. De finishing touch wordt gevormd door het toepassen van levende materialen zoals groente- en kruidengewassen. Elke toegepaste accessoire in de demonstratiekas vormt een extra verkoopmogelijkheid bij aanschaf van een kas door de consument.

Investering

Ervaring heeft geleerd dat het plaatsen van een demonstratiemodel cruciaal is voor het behalen van een goede omzet. Voor het plaatsen van demonstratiemodellen gelden speciale condities die in overleg met uw Royal Well adviseur worden gemaakt. Voorwaarde voor het plaatsen van een demonstratiemodel is een jaarrond presentatie op de winkelvloer (binnen of buiten) voor tenminste 2 kalenderjaren.

Up to date

Houdt u Royal Well op de hoogte wanneer het demonstratiemodel na enkele verkoopseizoenen wordt verkocht. Op die manier kunnen wij de consument goed inlichten over de aanwezigheid van demonstratiemodellen bij onze dealers. Dit voorkomt eventuele teleurstellingen.

Voor bedrijven

Plaats een demonstratiemodel
Creëer een juiste sfeer in de kas