Een Royal Well kas voor Do en Bas van Utopia!

Een Royal Well kas voor Do en Bas van Utopia!

Utopia deelnemers Do en Bas hebben in oktober samen een tuinkas gemonteerd van Royal Well. Het betreft de Universal 128, een flinke tuinkas van maar liefst 10m2! Bent u ook benieuwd hoe de montage is verlopen?

Royal Well tuinkas in Utopia!

Do en Bas zijn, zoals trouwe kijkers weten, ontzettend bezig met dieren en de natuur en zijn van plan zelf groenten, kruiden en tropische planten te gaan kweken. In de kas komt een camera te hangen waarmee de kijker zeer regelmatig zal zien hoe het zelf kweken hun zal vergaan. Do en Bas tonen in het montagefilmpje aan dat het monteren van een tuinkas niet moeilijk is. Bekijk hoe de montage van de tuinkas Do en Bas verliep.